Lysekils konstforening

Om Lysekils Konstförening

Föreningen bildades redan 1945 och är ansluten till Sveriges Konstföreningars Riksförbund. Föreningens huvudsyfte är att driva Lysekils konsthall och genom utställningsverksamheten (ca 15 utställningar per år) sprida intresse och kunskap om konst till besökarna.
En viktig del i arbetet är att nå unga människor och väcka deras nyfikenhet på konst i alla former. Lysekils Konstförening jobbar ständigt med att utveckla verksamheten. Idag har föreningen ca 230 medlemmar.