Aktuellt

 

Affish, vernissagekort AC Korneev

Mer information på: http://anncarlssonkorneev.se

 

Coronaregler

 

Max 6 besökare åt gången i utställningslokalen. Var god och visa omtanke genom att hålla avstånd från andra besökare. Tack på förhand!

Styrelsen för Lysekils konstförening

 

Årsmöte och konstlotteri

 

Tid: Söndag 25 oktober kl. 16.00

Plats: Folkets hus Lysekil, sal B

 

Dagordning:

 1.  Mötets öppnande
 2.  Val av mötesordförande, mötets sekreterare samt två justerare
 3.  Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
 4.  Styrelsens verksamhetsberättelse
 5.  Ekonomisk berättelse
 6.  Revisorernas berättelse
 7.  Frågan om ansvarsfrihet
 8.  Val av ledamöter och ersättare
 9.  Val av valberedningen
 10.  Val av revisorer
 11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 12.  Avtackningar
 13. Övriga frågor
 14.  Mötets avslutande

 

Efter mötet blir det Konstlotteri. Ett tiotals konstverk, två prenumerationer på tidskriften ”Konstperspektiv” för 2021, två medlemskap i Konstföreningen för 2021 och fem närvarovinster kommer att lottas ut.

 

Välkommen på årsmötet och dragningen!

Styrelsen för Lysekils Konstförening