Aktuellt

 

MOR, MORMOR, MORMORSMOR

 

På lördag 16 februari startar hantverksutställningen ”Mor, Mormor, Mormorsmor”. Deltagare är kvinnor som går ett Socialpsykiatrisk program i Lysekil. De syr, stickar, väver osv. Utställda föremål kommer att säljas efter högsta bud.

Hjärtligt välkomna!

 

affisch Mormor.pub 2 kopiera

 

 

ÅRSMÖTE

Söndagen den 3 mars 2019 kl. 16.00 i Lysekils Konsthall

 1.  Mötets öppnande
 2.  Val av mötesordförande, mötets sekreterare samt två justerare
 3.  Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
 4.  Styrelsens verksamhetsberättelse
 5.  Ekonomisk berättelse
 6.  Revisorernas berättelse
 7.  Frågan om ansvarsfrihet
 8.  Val av ledamöter och ersättare
 9.  Val av valberedningen
 10.  Val av revisorer
 11.  Fastställande av medlemsavgiften för nästa verksamhetsår
 12.  Avtackningar
 13. Övriga frågor
 14.  Mötets avslutande

 

FÖRELÄSNING

Direkt efter årsmötet kommer textilkonstnären My Bäckström och håller en föreläsning om olika textila faser i textilkonst.

Välkomna på årsmötet!

Styrelsen för Lysekils Konstförening