Aktuellt

 

 

Ingelis affisch

 

 

 

Årsmöte

Söndagen den 26 mars 2017 kl. 16.00 i Lysekils Konsthall

 

Dagordning:

 1.  Mötets öppnande
 2.  Val av mötesordförande, mötets sekreterare samt två justerare
 3.  Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
 4.  Styrelsens verksamhetsberättelse
 5.  Ekonomisk berättelse
 6.  Revisorernas berättelse
 7.  Frågan om ansvarsfrihet
 8.  Val av ledamöter och ersättare
 9.  Valberedning
 10.  Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 11.  Avtackningar
 12. Övriga frågor
 13.  Mötets avslutande

Efter mötet kommer konstnären Karl Chilcott och håller föredraget ”Dream Land” som handlar om ett konstprojekt i en nationalpark norr om Sydney på Australiens östkust, The Wollemi National Park. Att lyfta fram en storslagen nästan otillgänglig natur med konstens möjligheter – detta handlar föredraget om. Hur förhåller man sig som konstnär i en sådan situation då konstverken växer efter soluppgången och är försvunna igen innan solen går ned.

Välkomna på årsmötet!

 

Digitala utskick

 

Styrelsen för Lysekils Konstförening har beslutat att börja skicka vernissagekort och annan information via e-post till de medlemmar som har dator och internet. Med digitala utskick sparar man tid och portokostnader, både för konstföreningen och de utställande konstnärerna. Var vänlig, sänd ditt namn och din e-postadress till konst@lysekilskonstforening.se. Vi börjar med digitala utskick från 1 april 2017. Medlemmar, som inte har tillgång till internet, kommer att få pappersinformation även i fortsättningen.

Styrelsen för Lysekils Konstförening