Aktuellt

 

 

Microsoft Word - Affisch.docx

Mer information på http://www.elisabetwahlstrom.se/

 

 

Årsmöte

Söndagen den 26 mars 2017 kl. 16.00 i Lysekils Konsthall

 

Dagordning:

 1.  Mötets öppnande
 2.  Val av mötesordförande, mötets sekreterare samt två justerare
 3.  Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
 4.  Styrelsens verksamhetsberättelse
 5.  Ekonomisk berättelse
 6.  Revisorernas berättelse
 7.  Frågan om ansvarsfrihet
 8.  Val av ledamöter och ersättare
 9.  Valberedning
 10.  Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 11.  Avtackningar
 12. Övriga frågor
 13.  Mötets avslutande

Efter årsmötesförhandlingar  kommer konstnären Karl Chilcott och håller föredraget ”Dream Land” som handlar om ett konstprojekt i en nationalpark norr om Sydney på Australiens östkust, The Wollemi National Park. Att lyfta fram en storslagen nästan otillgänglig natur med konstens möjligheter – detta handlar föredraget om. Hur förhåller man sig som konstnär i en sådan situation då konstverken växer efter soluppgången och är försvunna igen innan solen går ned.

Som sist på årsmötets program blir det lotteri. Två konstfotografier och ett litografi ska lottas ut. Lottpris 20 kr.

 

Välkomna på årsmötet!

 

Medlemsavgift

 

Medlemsavgift för år 2017 är fastställt på 300 kr. På grund av ett missförstånd har alla medlemmar fått inbetalningskort på 250 kr. i början av året. Medlemmarna som redan har betalat 250 kr. ombes att betala ett tillägg på 50 kr. till föreningens plusgiro 50 45 39 – 8 eller kontant i Konsthallen.

De medlemmar som ännu inte har betalat någon avgift i år ombes att betala 300 kr. Föreningens ekonomi är mycket ansträngt och medlemmarna uppmanas att betala avgiften så fort som möjligt.

Även ekonomiska bidrag är välkomna. Bidragen kan betalas in på föreningens plusgiro 50 45 39 – 8. Var god och skriv ditt namn vid betalningen. Tack på förhand!

 

Styrelsen för Lysekils Konstförening!

 

Erica Loewen affisch

 

Affisch

 

 

Digitala utskick

Styrelsen för Lysekils Konstförening har beslutat att börja skicka vernissagekort och annan information via e-post till de medlemmar som har dator och internet. Med digitala utskick sparar man tid och portokostnader, både för konstföreningen och de utställande konstnärerna. Var vänlig, sänd ditt namn och din e-postadress till konst@lysekilskonstforening.se. Vi börjar med digitala utskick från 1 april 2017. Medlemmar, som inte har tillgång till internet, kommer att få pappersinformation även i fortsättningen.

Styrelsen för Lysekils Konstförening