Aktuellt

 

 CHRISTINA ELMERÅS & ELISABET HALLGREN 

 

Affisch Hallgren Elmerås

Det blir lite musik på vernissagen. Musik-duon Twice as Nice, (Peter och Lisbeth Lundahl ) med sång, mandolin och gitarr. Varmt välkomna!

 

ANNICA BERGLUND

 

Lysekil affisch:kort (m loggor) (kopia)

 

OBS! Annica Berglunds utställning flyttas till juni 2022 p.g.a. kommunalt arbete vid Lysekils konsthall. Ny utställningstid är 4/6 – 18/6 2022.

 

MARIELLE RODIN

 

Marielle Rodin affich

 

 

AMATÖRUTSTÄLLNING

Lysekils Konsthall 27 november – 11 december 2021

 

 Vem kan delta?  Du är minst 16 år och boende i Lysekil med omnejd. Etablerade konstnärer får ej delta på utställningen.                                                   
Så här deltar Du: Max 3 mindre bilder eller objekt per deltagare (inte större än 40 x 40 cm). Valfri teknik. Deltagarens namn, telefonnummer samt verkets titel och pris skrivs på bildens baksida eller objekts undersida. Verken med olämpligt eller rasistisk innebörd undantas. Alla bilder ska ha en upphängningsanordning, helst gärna snöre. Utställda föremål får inte tidigare varit visade i Lysekils konsthall. Försäljning av verk tillåten men inte obligatoriskt. Konstföreningens provision 25% av priset.
Inlämning: Utställningsföremål lämnas in 17 – 19 nov. kl. 11.00 – 17.00. För sent inlämnade konstverk kommer inte med på utställningen. Hängning sker av representanter från Konstföreningen.
Övriga villkor: Konstföreningen står för annonsering, pressmeddelande, vernissage samt försäkring under utställningstiden.
Tidigare amatörutställningar har varit mycket uppskattade och välbesökta. Vi hoppas att också denna kommer att bli ihågkommen som en rolig och varierande utställning.Konsthallens öppettider under amatörutställningen är onsdag – fredag kl. 11.00 – 17.00 och lördag kl. 11.00 – 14.00. Vernissage lördag 27 november kl. 11.00 – 14.00. Ytterligare information lämnas av Damir Gutić i Konsthallen, tel: 0523 – 105 66 eller e-post: konst@lysekilskonstforening.se.

 

 

ÅRSMÖTE OCH KONSTLOTTERI

 

Tid: Söndag 21 november 2021 kl. 16.00

Plats: Folkets hus Lysekil, sal B

 

Dagordning:

 1.  Mötets öppnande
 2.  Val av mötesordförande, mötets sekreterare samt två justerare
 3.  Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
 4.  Styrelsens verksamhetsberättelse
 5.  Ekonomisk berättelse
 6.  Revisorernas berättelse
 7.  Frågan om ansvarsfrihet
 8.  Val av ledamöter och ersättare
 9.  Val av valberedningen
 10.  Val av revisor
 11.  Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 12.  Avtackningar
 13.  Övriga frågor
 14.  Mötets avslutande

 

Efter mötet blir det Konstlotteri och kaffe med hembakade kakor. Ett tiotal konstverk, två prenumerationer på tidskriften ”Konstperspektiv” för 2022, två medlemskap i Konstföreningen för 2022 och fem närvarovinster kommer att lottas ut.

 

Välkommen på årsmötet och dragningen!

Styrelsen för Lysekils Konstförening